Voorzitter,

Meer openheid, meer openbaarheid, meer transparantie binnen de overheid is hoogstnoodzakelijk en van vitaal belang voor onze democratie. Daarom complimenten aan de initiatiefnemers – en hun voorgangers – voor het wetsvoorstel open overheid. Onze burgers hebben recht op openheid en moeten effectief en zonder gedoe over overheidsdocumenten kunnen beschikken. Uitzonderingen moeten scherp afgebakend zijn zodat bestuurders zulke formele uitzonderingsgronden niet als een rookgordijn kunnen misbruiken. Helaas blijkt dit maar al te vaak het geval en het is de vraag of met dit wetsvoorstel hier enige verbetering in komt.

Vrz,
in het oosten zijn het de ayatollahs die hel en verdoemenis preken en de hele wereld willen onderwerpen aan hun ideologie.
Maar in het westen kunnen de klimaat ayatollahs er ook wat van. Als wij niet heel snel ons zouden onderwerpen aan hun groene ideologie dan zouden wij met zijn allen eindigen in een hellhole.
En we moeten hen niet onderschatten. Zij worden immers gesteund door grote internationale organisaties zoals de VN en de EU, die achter gesloten deuren van alles bekokstoven.

Vrz,
dit kabinet wil maar liefst €833 miljoen aan belastinggeld weg sluizen via een besloten vennootschap genaamd Invest International. Dit bedrag dient als smeerolie voor het uitvoeren van projecten die de markt links laat liggen maar die wel op de linkse agenda prijken.
Eigenlijk is het gewoon het uitrollen van linkse hobbies, altijd bekostigd met andermans geld. En dat wordt dan additioneel bijdragen aan de markt genoemd. Hoe verzin je het!
Tot 2030 is de leidraad van deze politieke agenda de Duurzame Ontwikkelings Doelen van de Verenigde Naties of te wel de SDG's.

Vrz,
opgejut door de PvdA klimaatpaus Timmermans, die zijn ziel en zaligheid verkocht heeft aan het consuminderen voor vooral zijn oorspronkelijke achterban de arbeider, komt de VVD staatssecretaris met een onzalige voorstel. De nu al intensief gebruikte Noordzee moet vol geplempt worden met onrendabele windmolens.
Als de voorgenomen plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd dan zou volgens het planbureau voor de Leefomgeving in 2050 wel eens 20% van de ruimte op de Noordzee in beslag genomen kunnen worden door windparken.

woensdag, 02 juni 2021 11:01

Debat herindeling Amsterdam-Weesp

Voorzitter,

In plaats van het eigenlijk voor vandaag geplande debat over de Rijksgeschillenregeling met de Caribische landen binnen ons Koninkrijk, spreken we nu over de herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp. Nu zou zo’n Rijksgeschillenregeling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de ‘Republiek Amsterdam’, de van de rest van ons land afgekeerd staat van linkse zelfingenomenheid binnen de Grachtengordel, overigens ook niet ondenkbaar zijn. De verhoudingen met deze zelfverklaarde republiek van deugen en drammen zijn immers nog veel complexer dan die met de Antillen.

Bijdrage Alexander van Hattem
plenair debat EK 25 mei 2021

Voorzitter,

Terwijl Nederland hunkert naar de terugkeer van onze vrijheid besluit het demissionaire kabinet om met een pennestreep de spoedwet en de daaraan verbonden maatregelen weer voor drie maanden te verlengen, tot 1 september. En dat terwijl de ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen al wekenlang met rasse schreden dalen. Het demissionaire kabinet pakt gewoon door op het volgende velletje carbonpapier met de afdruk van de spoedwet die sinds 1 december vorig jaar van kracht is.

Voorzitter,

Laat ik maar meteen tot de kern komen. In dit debat over de verhouding tussen de centrale overheid en de decentrale overheden staat voor de PVV de positie van de volksvertegenwoordiging centraal en dan met name de kaderstellende en controlerende rol van de verschillende volksvertegenwoordigingen. Want ongeacht de wijze waarop het stelsel wordt ingericht qua taken en financieringsconstructies: de democratische sturing en controle is in alle gevallen cruciaal. En op dit moment schort het daaraan behoorlijk.