Voorzitter,
Vooropgesteld, de PVV wil deze wet controversieel verklaren nu het niet gepast is dat een demissionair kabinet een zo verstrekkend wetsvoorstel indient wat de grondrechten van onze burgers ernstig inperkt. Derhalve zou dit wetsvoorstel vandaag dan ook niet behandeld moeten worden.

woensdag, 20 januari 2021 16:35

Correctief referendum

Vz,
Nadat D66-minister Ollongren in 2018 het voor haar kabinet onwelvallige raadgevend referendum van de Nederlandse kiezers heeft afgepakt, ligt er nu eindelijk weer een wetsvoorstel om referenda mogelijk te maken. Dit dankzij het initiatiefvoorstel van de heer Van Raak, waarvoor dank. Maar dus niet vanuit de koker van de minister van BZK, terwijl haar argumentatie bij de intrekking van de Wet op het raadgevend referendum juist was dat deze ingetrokken moest worden om ‘iets beters’ in de plaats te laten komen.

Inbreng Marjolein Faber
14-12-2020

Vrz,
sinds 2013 is er in Nederland een verbod op de pelsdierhouderij. Ook de PVV stemde destijds voor het verbod in het kader van dierenwelzijn.
Dat de nertsenhouders hun activiteiten nog konden voortzetten komt door de lange overgangtermijn die eindigt op 1 januari 2024.
Mede door deze lange termijn, onderdeel van het het flankerend beleid van het betreffende wetsvoorstel uit 2013, kwam de pelsdierhouderij niet in aanmerking voor een vergoeding.

Bijdrage Alexander van Hattem

Voorzitter,

Hoe vaak horen we niet vanuit het kabinet “deze maatregel voeren wij uit, want dat moet nu eenmaal van Brussel”. Als er stalorders van de ongekozen Europese Commissie komen, springt het kabinet strak in het gelid en loopt voorop om slaafs de eurocratische nomenklatoera te gehoorzamen.Hoe anders is dit als dit kabinet een opdracht krijgt van onze eigen Nederlandse Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dan legt deze minister botweg tot drie maal toe een motie naast zich neer en negeert daarbij bovendien zeer hautain een motie van afkeuring.

dinsdag, 27 oktober 2020 15:30

Algemene Politieke Beschouwingen 2020

Vrz,

terwijl Sinterklaas stiekem op een geheime locatie het land in moet sluipen, mogen wij wel Sinterklaas blijven spelen voor de rest van de wereld.
Volgens Rutte is Nederland "in de kern een diep socialistisch land".
Met deze vileine kwalificatie geeft de nep liberaal Rutte zich zelf carte blanche om de verworpenen der Aarde eens stevig en inclusief aan zijn borst te drukken.
En als een echte socialist laat hij ons zuurverdiende belastinggeld rijkelijk over de aardbol rollen. Gewetenloos tekende hij voor een pakket van 1800 miljard voor zijn bazen in Brussel, waarvan €100 miljard op het bordje van de Nederlandse belastingbetaler komt. Onverteerbaar!

maandag, 26 oktober 2020 12:56

Spreektekst Coronawet

Voorzitter, de afgelopen tijd en zeker de afgelopen dagen hebben we als Eerste Kamerleden ontelbare e-mails ontvangen van bezorgde burgers over deze tijdelijke wet maatregelen covid-19. De oproep in deze mails was duidelijk: Eerste Kamer, respecteer onze vrijheid en stem tégen dit wetsvoorstel. Opmerkelijk dat er niet één mail bij zat waarin gesmeekt werd om vóór te stemmen. Om direct duidelijk hier over te zijn: de PVV verdedigt onze vrijheden en zal dan ook tegen deze wet stemmen. Deze wet biedt onze samenleving immers géén aantoonbare bescherming tegen het coronavirus, geen oplossingen voor noodzakelijke verbeteringen in de zorg, maar enkel en alleen een onacceptabele disproportionele inperking van de grondrechten van onze burgers.

vrijdag, 09 oktober 2020 16:59

Voorstel tot Grondwetswijziging

Spreektekst plenair debat Eerste Kamer 6 oktober 2020
Alexander van Hattem

Voorstel tot Grondwetswijziging:

 

Voorzitter,

Met dit voorstel wil het kabinet onze Grondwet wijzigen zodat personen met een Nederlandse nationaliteit die in het buitenland wonen voortaan ook kunnen stemmen voor de Eerste Kamer.

Omdat het kabinet daarbij vast wil houden aan getrapte verkiezingen, moet er een zogenaamd kiescollege worden ingesteld omdat er geen sprake is van ingezetenen van een Nederlandse provincie.

Typisch een voorstel wat voortkomt uit het elitaire kosmopolitische wereldbeeld van de D66-minister: het maakt niet uit waar je woont, het ingezetenschap van een natiestaat is niet het uitgangspunt, maar het globalistische ideaal van de wereldburger.