Voorzitter, het Nationaal Groeifonds heeft als doel het beschikbaar stellen van financiële middelen om het duurzaam verdienvermogen te vergroten, zo lees ik in de wet. Bij dit soort onbegrijpelijk elitair links taalgebruik zijn wij PVV'ers altijd onmiddellijk op onze hoede, want wij zien wel elke dag de gevolgen van de duurzaamheidspolitiek van dit kabinet. Zoals energiearmoede, inmiddels al bij 1,5 miljoen gezinnen. Gierende inflatie. De Nederlandse inflatie is volgens de laatste cijfers van Eurostat maar liefst 11,9% en daarmee de op drie na hoogste in de Europese Unie. Alleen in enkele ministaatjes als Estland en Litouwen gingen de prijzen nog forser omhoog dan bij ons.

dinsdag, 07 juni 2022 17:00

Algemene Europese Beschouwingen

Vrz,
al eeuwen lang hebben wij de wereldzeeën bevaren en zijn wij de strijd aangegaan tegen het water.
Wij hebben ons land droog gelegd en onze vruchtbare delta heeft ons voedselveiligheid en zekerheid gegeven. Onze boeren werden de besten ter wereld en hebben de laagste milieu-impact ter wereld. 

Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (35.455)
Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35.670)

Voorzitter, vandaag behandelen we twee wetsvoorstellen die de huidige minister uit de erfenis van haar ambtsvoorganger heeft meegekregen en waarvan zij de behandeling heeft voortgezet. Deze wetsvoorstellen zijn dus nog het geesteskind van voormalig BZK-minister Ollongren en die getuigen ook duidelijk van het wereldbeeld van haar D66-Republiek Amsterdam: experimenteren met een nieuw design voor ons democratisch proces alsof het nieuw hip avantgardistisch concept is in een Grachtengordelbistro en in een wereld zonder grenzen het de mondiaal denkende expat zo comfortabel mogelijk maken.

Vrz,

het paternalisme en de groene dwang kent geen grenzen. Laffe politici verschuilen zich dikwijls achter de EU, die voor hen, de door hen begeerde politieke agenda uitrollen.
Het is dan ook niet voor niets dat, diezelfde politici die dwepen met de EU, de ruimte die de EU wél biedt niet benutten. Zij zijn roomser dan de Paus en zetten de regels dikwijls nóg strakker.
Deze groene zelfkastijding leidt niet alleen tot een peperdure energievoorziening, maar leidt ook naar de situatie dat leveringszekerheid niet meer vanzelfsprekend is.

vrijdag, 18 maart 2022 10:43

Derde termijn regeringsverklaring

Dank u wel, voorzitter. Het zag er even naar uit dat de minister van Financiën de hete kolen uit het vuur moest halen vandaag. Het was immers het ministerie van Algemene Zaken dat de brief met de vragen omtrent de uitvoering van de aangenomen moties behendig doorschoof naar het ministerie van Financiën, zodat deze op het bordje terechtkwam van minister Kaag.

dinsdag, 22 februari 2022 10:00

35949 Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel

Vrz,
Al eeuwen lang is het houden van runderen niet alleen onderdeel van ons culturele landschap maar ook onderdeel van onze voedselvoorziening.
Men had al snel door dat het rund een prachtig en veelzijdig dier was. Het dier werd niet alleen gehouden voor trekkracht, maar ook voor melk en vlees.
Tot op de dag van vandaag wordt werkelijk alles van het rund gebruikt. Eigenlijk is het een heel duurzaam dier. Het voor ons onverteerbare gras, kunnen zij wél met hun vier magen en plooikiezen, omzetten in voedsel vol eiwitten, vetten, mineralen en vitamines.

35401 Wijziging

Vrz,
Covid-19 heeft tijdelijk voor verhoogde sterfte gezorgd bij met name ouderen met onderliggend lijden. De mate van oversterfte is per land zeer verschillend en sterk afhankelijk van factoren als seizoen, sterfte in voorgaande jaren, regio, leeftijdsopbouw van de bevolking, kruisimmuniteit als gevolg van eerdere coronavirussen en de algehele metabole gezondheid van de bevolking. Dan doel ik bijvoorbeeld op obesitas, diabetes, Vitamine D-deficiënties, etcetera.