Inbreng Marjolein Faber
14-12-2020

Vrz,
sinds 2013 is er in Nederland een verbod op de pelsdierhouderij. Ook de PVV stemde destijds voor het verbod in het kader van dierenwelzijn.
Dat de nertsenhouders hun activiteiten nog konden voortzetten komt door de lange overgangtermijn die eindigt op 1 januari 2024.
Mede door deze lange termijn, onderdeel van het het flankerend beleid van het betreffende wetsvoorstel uit 2013, kwam de pelsdierhouderij niet in aanmerking voor een vergoeding.

Bijdrage Alexander van Hattem

Voorzitter,

Hoe vaak horen we niet vanuit het kabinet “deze maatregel voeren wij uit, want dat moet nu eenmaal van Brussel”. Als er stalorders van de ongekozen Europese Commissie komen, springt het kabinet strak in het gelid en loopt voorop om slaafs de eurocratische nomenklatoera te gehoorzamen.Hoe anders is dit als dit kabinet een opdracht krijgt van onze eigen Nederlandse Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dan legt deze minister botweg tot drie maal toe een motie naast zich neer en negeert daarbij bovendien zeer hautain een motie van afkeuring.

dinsdag, 27 oktober 2020 15:30

Algemene Politieke Beschouwingen 2020

Vrz,

terwijl Sinterklaas stiekem op een geheime locatie het land in moet sluipen, mogen wij wel Sinterklaas blijven spelen voor de rest van de wereld.
Volgens Rutte is Nederland "in de kern een diep socialistisch land".
Met deze vileine kwalificatie geeft de nep liberaal Rutte zich zelf carte blanche om de verworpenen der Aarde eens stevig en inclusief aan zijn borst te drukken.
En als een echte socialist laat hij ons zuurverdiende belastinggeld rijkelijk over de aardbol rollen. Gewetenloos tekende hij voor een pakket van 1800 miljard voor zijn bazen in Brussel, waarvan €100 miljard op het bordje van de Nederlandse belastingbetaler komt. Onverteerbaar!

maandag, 26 oktober 2020 12:56

Spreektekst Coronawet

Voorzitter, de afgelopen tijd en zeker de afgelopen dagen hebben we als Eerste Kamerleden ontelbare e-mails ontvangen van bezorgde burgers over deze tijdelijke wet maatregelen covid-19. De oproep in deze mails was duidelijk: Eerste Kamer, respecteer onze vrijheid en stem tégen dit wetsvoorstel. Opmerkelijk dat er niet één mail bij zat waarin gesmeekt werd om vóór te stemmen. Om direct duidelijk hier over te zijn: de PVV verdedigt onze vrijheden en zal dan ook tegen deze wet stemmen. Deze wet biedt onze samenleving immers géén aantoonbare bescherming tegen het coronavirus, geen oplossingen voor noodzakelijke verbeteringen in de zorg, maar enkel en alleen een onacceptabele disproportionele inperking van de grondrechten van onze burgers.

vrijdag, 09 oktober 2020 16:59

Voorstel tot Grondwetswijziging

Spreektekst plenair debat Eerste Kamer 6 oktober 2020
Alexander van Hattem

Voorstel tot Grondwetswijziging:

 

Voorzitter,

Met dit voorstel wil het kabinet onze Grondwet wijzigen zodat personen met een Nederlandse nationaliteit die in het buitenland wonen voortaan ook kunnen stemmen voor de Eerste Kamer.

Omdat het kabinet daarbij vast wil houden aan getrapte verkiezingen, moet er een zogenaamd kiescollege worden ingesteld omdat er geen sprake is van ingezetenen van een Nederlandse provincie.

Typisch een voorstel wat voortkomt uit het elitaire kosmopolitische wereldbeeld van de D66-minister: het maakt niet uit waar je woont, het ingezetenschap van een natiestaat is niet het uitgangspunt, maar het globalistische ideaal van de wereldburger.

De Minister denkt een oplossing te hebben gevonden voor het aantal toenemende besmettingen en wil met met stoom en kokend water dit voorliggende wetsvoorstel door deze reflecterende kamer jassen.
Hij is er van overtuigd dat hij met een applicatie op de smartphone, de zogenaamde CoronaMelder het land kan redden.

Voorzitter,

Mijn bijdrage zal ik vandaag kort houden, want ten aanzien van deze wet geldt letterlijk “tijd is geld” en in dit geval vele miljoenen belastinggeld van onze Nederlandse burgers wat in de zakken van asielprofiteurs verdwijnt. Dwangsommen van 100 euro per persoon per dag, soms zelfs 250 euro, met een maximum van 15.000 euro! Daarom moet voorliggend wetsvoorstel zo snel mogelijk in deze Kamer worden afgehandeld zodat achter de absurditeit van de dwangsommen een punt kan worden gezet.