Spreektekst PVV Eerste Kamer AWJA van Hattem, 15 januari 2024

Voorzitter,

Laten we om te beginnen gewoon het beest bij de juiste naam noemen. Voortdurend wordt heel eufemistisch gesproken over de “Spreidingswet”. Daarmee de suggestie wekkend alsof deze wet de situatie van de ongecontroleerde toestroom van asielmigranten met ‘spreiding’ zou verbeteren of oplossen, oftewel een gelikte verkoopterm die dient voor beleidspropaganda.

Voorzitter,

Het is treffend dat we vandaag op 10 oktober spreken over de Caribische delen van het Koninkrijk: op 10-10-2010 werden de Nederlandse Antillen ontbonden en gingen Curaçao en Sint Maarten samen met Aruba verder als autonome landen binnen het Koninkrijk. Bij die autonome status horen verplichtingen en verantwoordelijkheden en kan dus niet langer steeds op Nederland een beroep worden gedaan.

Vz,

Allereerst grote complimenten aan de initiatiefnemers dat zij deze hoogstnoodzakelijke initiatiefwet tot de Eerste Kamer hebben gebracht.
Maar vooral ook complimenten aan de aanvankelijke indiener van de initiatiefwet mevrouw Leijten en aan de indiener van de eerdere initiatiefwet over het correctief referendum de heer Van Raak.

vrijdag, 07 juli 2023 09:31

Wijziging van de Klimaatwet

36169 Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)

Vrz,

in de eerste helft van de negentiende eeuw was de Eerste Kamer het speeltje van de Koning en werd dan ook aangeduid als zijn dierentuin. Deze dierentuin vulde hij met zijn vrienden.
De Koning had immers de macht om zijn vrienden een baantje te verschaffen als Senator, die vervolgens als tegenprestatie kritische geluiden uit de Tweede Kamer konden smoren.
In de loop der tijd ontworstelde de democratie zich van deze despotische gang van zaken om zich vervolgens opnieuw in de armen van een nieuwe despoot te werpen : de Europese Unie. Een Unie die ons tot heden ten dage op slinkse wijze de wet voorschrijft.

dinsdag, 06 juni 2023 10:08

Vaststelling van staatloosheid

Voorzitter,

Terwijl Rutte en Kaag Nederland onder de voet laten lopen door een onophoudelijke asieltsunami, doet deze VVD-staatssecretaris er nog even een schepje bovenop door met deze twee wetsvoorstellen vreemdelingen nog meer mogelijkheden te geven om in Nederland te zijn en te blijven.

vrijdag, 21 april 2023 15:53

Algemene Europese Beschouwingen 2023

Vrz,

Frankrijk en Duitsland hebben altijd willen heersen over Europa. Na twee bloedige wereldoorlogen stichtten zij het Frans-Duits imperium genaamd de Europese Unie.
En zoals Benjamin Constant al aangaf, ik citeer: "oorlog en handel zijn slechts twee verschillende manieren om hetzelfde doel te bereiken: te bezitten wat je wenst", einde citaat.
En zo koos het afgebrande Europa voor een wederopbouw op basis van economische samenwerking. De handel gaf ons welvaart en de NAVO vrede.
Maar welvaart maakt decadent en zelfgenoegzaam.

vrijdag, 14 april 2023 16:33

Wijzigingen 35603 en 36094

35603 Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen
36094 Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

Vrz,
the party is over en de Groningers zitten met de kater.
De opbrengsten van honderden miljarden euro's (417 mjd) van één van de grootste gasbellen ter wereld is voor een groot deel in rook op gegaan. Zo'n 85% is verbrast door de bestuurders van de graaigeneratie voor leuke dingen voor de mens en het propageren van het socialistische gedachtegoed.