dinsdag, 27 oktober 2020 15:30

Algemene Politieke Beschouwingen 2020

Vrz,

terwijl Sinterklaas stiekem op een geheime locatie het land in moet sluipen, mogen wij wel Sinterklaas blijven spelen voor de rest van de wereld.
Volgens Rutte is Nederland "in de kern een diep socialistisch land".
Met deze vileine kwalificatie geeft de nep liberaal Rutte zich zelf carte blanche om de verworpenen der Aarde eens stevig en inclusief aan zijn borst te drukken.
En als een echte socialist laat hij ons zuurverdiende belastinggeld rijkelijk over de aardbol rollen. Gewetenloos tekende hij voor een pakket van 1800 miljard voor zijn bazen in Brussel, waarvan €100 miljard op het bordje van de Nederlandse belastingbetaler komt. Onverteerbaar!

maandag, 26 oktober 2020 12:56

Spreektekst Coronawet

Voorzitter, de afgelopen tijd en zeker de afgelopen dagen hebben we als Eerste Kamerleden ontelbare e-mails ontvangen van bezorgde burgers over deze tijdelijke wet maatregelen covid-19. De oproep in deze mails was duidelijk: Eerste Kamer, respecteer onze vrijheid en stem tégen dit wetsvoorstel. Opmerkelijk dat er niet één mail bij zat waarin gesmeekt werd om vóór te stemmen. Om direct duidelijk hier over te zijn: de PVV verdedigt onze vrijheden en zal dan ook tegen deze wet stemmen. Deze wet biedt onze samenleving immers géén aantoonbare bescherming tegen het coronavirus, geen oplossingen voor noodzakelijke verbeteringen in de zorg, maar enkel en alleen een onacceptabele disproportionele inperking van de grondrechten van onze burgers.

vrijdag, 09 oktober 2020 16:59

Voorstel tot Grondwetswijziging

Spreektekst plenair debat Eerste Kamer 6 oktober 2020
Alexander van Hattem

Voorstel tot Grondwetswijziging:

 

Voorzitter,

Met dit voorstel wil het kabinet onze Grondwet wijzigen zodat personen met een Nederlandse nationaliteit die in het buitenland wonen voortaan ook kunnen stemmen voor de Eerste Kamer.

Omdat het kabinet daarbij vast wil houden aan getrapte verkiezingen, moet er een zogenaamd kiescollege worden ingesteld omdat er geen sprake is van ingezetenen van een Nederlandse provincie.

Typisch een voorstel wat voortkomt uit het elitaire kosmopolitische wereldbeeld van de D66-minister: het maakt niet uit waar je woont, het ingezetenschap van een natiestaat is niet het uitgangspunt, maar het globalistische ideaal van de wereldburger.

De Minister denkt een oplossing te hebben gevonden voor het aantal toenemende besmettingen en wil met met stoom en kokend water dit voorliggende wetsvoorstel door deze reflecterende kamer jassen.
Hij is er van overtuigd dat hij met een applicatie op de smartphone, de zogenaamde CoronaMelder het land kan redden.

Voorzitter,

Mijn bijdrage zal ik vandaag kort houden, want ten aanzien van deze wet geldt letterlijk “tijd is geld” en in dit geval vele miljoenen belastinggeld van onze Nederlandse burgers wat in de zakken van asielprofiteurs verdwijnt. Dwangsommen van 100 euro per persoon per dag, soms zelfs 250 euro, met een maximum van 15.000 euro! Daarom moet voorliggend wetsvoorstel zo snel mogelijk in deze Kamer worden afgehandeld zodat achter de absurditeit van de dwangsommen een punt kan worden gezet.

dinsdag, 23 juni 2020 13:30

Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Spreektekst Alexander van Hattem, Eerste Kamer 23 juni 2020 

Voorzitter,

De formele titel van het voorliggende wetsvoorstel zegt eigenlijk al genoeg over de onwenselijkheid ervan: “Creëren tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap”.

Uitzonderingen creëren op de Rijkswet op het Nederlanderschap betekent gewoon de dubbele nationaliteit mogelijk maken. En daar is de PVV altijd principieel op tegen: één nationaliteit moet het uitgangspunt zijn, ook de Brexit maakt dit niet anders. Ook niet voor een zogenaamd – volgens de indieners – beperkte groep.

dinsdag, 23 juni 2020 13:22

Wet elektronische publicaties

Voorzitter,

De PVV-fractie heeft in de schriftelijke behandeling van dit wetsvoorstel al de nodige vragen gesteld, in vervolg hierop hebben wij nog enkele vragen aan de staatssecretaris.

In de schriftelijke ronde heeft de PVV de vraag gesteld over het gebruik van e-mailadressen van burgers die reeds bij MijnOverheid aanwezig zijn en bij dit wetsvoorstel gebruikt gaan worden om hen te benaderen voor de e-mailattenderingen. Maar iemand kan dus voor een ander doel dan informatie over bekendmakingen een e-mailadres hebben opgegeven bij MijnOverheid, bijvoorbeeld voor het aanvragen van kinderbijslag. Nu wil de regering deze e-mailadressen verwerken en koppelen aan de BRP om ongevraagd e-mailattenderingen te kunnen versturen.