vrijdag, 18 maart 2022 10:43

Derde termijn regeringsverklaring

Dank u wel, voorzitter. Het zag er even naar uit dat de minister van Financiën de hete kolen uit het vuur moest halen vandaag. Het was immers het ministerie van Algemene Zaken dat de brief met de vragen omtrent de uitvoering van de aangenomen moties behendig doorschoof naar het ministerie van Financiën, zodat deze op het bordje terechtkwam van minister Kaag.

dinsdag, 22 februari 2022 10:00

35949 Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel

Vrz,
Al eeuwen lang is het houden van runderen niet alleen onderdeel van ons culturele landschap maar ook onderdeel van onze voedselvoorziening.
Men had al snel door dat het rund een prachtig en veelzijdig dier was. Het dier werd niet alleen gehouden voor trekkracht, maar ook voor melk en vlees.
Tot op de dag van vandaag wordt werkelijk alles van het rund gebruikt. Eigenlijk is het een heel duurzaam dier. Het voor ons onverteerbare gras, kunnen zij wél met hun vier magen en plooikiezen, omzetten in voedsel vol eiwitten, vetten, mineralen en vitamines.

35401 Wijziging

Vrz,
Covid-19 heeft tijdelijk voor verhoogde sterfte gezorgd bij met name ouderen met onderliggend lijden. De mate van oversterfte is per land zeer verschillend en sterk afhankelijk van factoren als seizoen, sterfte in voorgaande jaren, regio, leeftijdsopbouw van de bevolking, kruisimmuniteit als gevolg van eerdere coronavirussen en de algehele metabole gezondheid van de bevolking. Dan doel ik bijvoorbeeld op obesitas, diabetes, Vitamine D-deficiënties, etcetera.

Spreektekst verlenging Twm AWJA van Hattem, EK 21-2-2022

Voorzitter, de snelste weg om van de huidige onnodige vrijheidsbeperkende maatregelen af te komen is om de verlenging van deze Twm weg te stemmen als Eerste Kamer. Dit kabinet wil echter vast blijven houden aan deze “tijdelijke” spoedwet en heeft aangegeven deze zeker tot 1 juni te willen verlengen.

Vrz, laat ik eerst een opmerking maken voordat ik aan mijn betoog begin.
Het is altijd een vorm van hoffelijkheid om een nieuwe regering welkom te heten. Drie van de vier Ministers die nu achter de regeringstafel zitten hebben al voor de komende verkiezingen aangegeven o.a. de PVV buiten te sluiten van coalitie onderhandelingen. Deze Ministers ondermijnen de democratie en zetten 1 miljoen kiezers in de hoek .
U zult begrijpen dat de PVV daar niet zo warm van wordt.

Vrz,
rechtstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese Unie; hoe verzin je het! Alleen de onderwerpen binnen deze zin zijn al een tegenspraak in termen.
Een unie die zwelgt in haar eigen arrogantie en continu op zoek is naar nieuwe prooien om hun territorium uit te breiden. En dat zonder onderliggende democratische besluitvorming.

Bijdrage  Alexander van Hattem

Voorzitter,

Deze begroting stelt: “om te zorgen dat iedereen prettig kan wonen ligt er een grote bouwopgave” (p. 15 MvT) en spreekt over een tekort van 279.000 woningen wat de komende jaren verder toeneemt en een te realiseren bouwopgave van 900.000 woningen.
Zolang de grenzen voor de massa-immigratie wagenwijd open blijven staan, is het een onmogelijke opgave om voor voldoende woningen te zorgen in een toch al overvol land.