vrijdag, 07 juli 2023 09:31

Wijziging van de Klimaatwet

36169 Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)

Vrz,

in de eerste helft van de negentiende eeuw was de Eerste Kamer het speeltje van de Koning en werd dan ook aangeduid als zijn dierentuin. Deze dierentuin vulde hij met zijn vrienden.
De Koning had immers de macht om zijn vrienden een baantje te verschaffen als Senator, die vervolgens als tegenprestatie kritische geluiden uit de Tweede Kamer konden smoren.
In de loop der tijd ontworstelde de democratie zich van deze despotische gang van zaken om zich vervolgens opnieuw in de armen van een nieuwe despoot te werpen : de Europese Unie. Een Unie die ons tot heden ten dage op slinkse wijze de wet voorschrijft.

dinsdag, 06 juni 2023 10:08

Vaststelling van staatloosheid

Voorzitter,

Terwijl Rutte en Kaag Nederland onder de voet laten lopen door een onophoudelijke asieltsunami, doet deze VVD-staatssecretaris er nog even een schepje bovenop door met deze twee wetsvoorstellen vreemdelingen nog meer mogelijkheden te geven om in Nederland te zijn en te blijven.

vrijdag, 21 april 2023 15:53

Algemene Europese Beschouwingen 2023

Vrz,

Frankrijk en Duitsland hebben altijd willen heersen over Europa. Na twee bloedige wereldoorlogen stichtten zij het Frans-Duits imperium genaamd de Europese Unie.
En zoals Benjamin Constant al aangaf, ik citeer: "oorlog en handel zijn slechts twee verschillende manieren om hetzelfde doel te bereiken: te bezitten wat je wenst", einde citaat.
En zo koos het afgebrande Europa voor een wederopbouw op basis van economische samenwerking. De handel gaf ons welvaart en de NAVO vrede.
Maar welvaart maakt decadent en zelfgenoegzaam.

vrijdag, 14 april 2023 16:33

Wijzigingen 35603 en 36094

35603 Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen
36094 Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

Vrz,
the party is over en de Groningers zitten met de kater.
De opbrengsten van honderden miljarden euro's (417 mjd) van één van de grootste gasbellen ter wereld is voor een groot deel in rook op gegaan. Zo'n 85% is verbrast door de bestuurders van de graaigeneratie voor leuke dingen voor de mens en het propageren van het socialistische gedachtegoed.

Bijdrage AWJA van Hattem
Initiatiefvoorstel-Hammelburg, Bromet en De Hoop Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (35.741)

Voorzitter,

Bij de behandeling van deze Grondwetswijziging in eerste lezing op 9 februari vorig jaar heb ik al uitgebreid betoogd dat wat de PVV betreft dit een volstrekt onnodige en overbodige aanpassing is van artikel 1 van de Grondwet. Kortweg: de zinsnede in de huidige bepaling “op welke grond dan ook” ondervangt de gestelde aanvullingen al volledig.

dinsdag, 18 oktober 2022 15:00

Algemeen politieke beschouwingen

Vrz,

Nederland was ooit de natie waar de burgers op hoogtijdagen de Nederlandse vlag uit hingen en dikwijls drapeerde met de oranje wimpel.
Maar afgelopen Prinsjesdag uitten boze en vooral bezorgde burgers hun wanhoop met omgekeerde vlaggen en boegeroep.
Terwijl het blijft bij wat geleuter in het coalitieakkoord over "herstel van vertrouwen tussen de burger en het kabinet, zet dit kabinet vol de aanval in tegen diezelfde burger.

dinsdag, 04 oktober 2022 21:13

35531 Wijziging van de Mijnbouwwet

35531 Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

Vrz,

Klimaatverandering veroorzaakt door de mens is voor de groene fanatici boven alle twijfel verheven. Bevlogen trachten zij kritische geluiden te smoren.
Als een vorm van aflaat worden er miljarden euro's belastinggeld in het klimaatputje gestort.
Of het zin heeft maakt niet uit, zolang je er maar een goed gevoel aan overhoudt.
De vraag is of dit goede gevoel wel duurzaam is of dat de torenhoge energie rekening gaat leiden tot afvalligheid.