woensdag, 02 juni 2021 11:01

Debat herindeling Amsterdam-Weesp

Voorzitter,

In plaats van het eigenlijk voor vandaag geplande debat over de Rijksgeschillenregeling met de Caribische landen binnen ons Koninkrijk, spreken we nu over de herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp. Nu zou zo’n Rijksgeschillenregeling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de ‘Republiek Amsterdam’, de van de rest van ons land afgekeerd staat van linkse zelfingenomenheid binnen de Grachtengordel, overigens ook niet ondenkbaar zijn. De verhoudingen met deze zelfverklaarde republiek van deugen en drammen zijn immers nog veel complexer dan die met de Antillen.

Bijdrage Alexander van Hattem
plenair debat EK 25 mei 2021

Voorzitter,

Terwijl Nederland hunkert naar de terugkeer van onze vrijheid besluit het demissionaire kabinet om met een pennestreep de spoedwet en de daaraan verbonden maatregelen weer voor drie maanden te verlengen, tot 1 september. En dat terwijl de ziekenhuisopnames en het aantal besmettingen al wekenlang met rasse schreden dalen. Het demissionaire kabinet pakt gewoon door op het volgende velletje carbonpapier met de afdruk van de spoedwet die sinds 1 december vorig jaar van kracht is.

Voorzitter,

Laat ik maar meteen tot de kern komen. In dit debat over de verhouding tussen de centrale overheid en de decentrale overheden staat voor de PVV de positie van de volksvertegenwoordiging centraal en dan met name de kaderstellende en controlerende rol van de verschillende volksvertegenwoordigingen. Want ongeacht de wijze waarop het stelsel wordt ingericht qua taken en financieringsconstructies: de democratische sturing en controle is in alle gevallen cruciaal. En op dit moment schort het daaraan behoorlijk.

woensdag, 17 maart 2021 14:09

Wetsvoorstellen huurprijzen

Bijdrage Alexander van Hattem 16 maart

Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488)
Tijdelijke huurkorting (35.516)
Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518)

Voorzitter,
Nadat deze Kamer afgelopen jaar moties heeft aangenomen om te komen tot een huurstop, een tijdelijke bevriezing van de huren in zowel de sociale als de vrije sector heeft minister Ollongren herhaaldelijk geweigerd deze moties onverkort uit te voeren.

woensdag, 10 maart 2021 10:34

Invoeringswet EOM

Bijdrage Alexander van Hattem - 9 maart 2021

Voorzitter,
De gelegenheid maakt de dief. Met dat spreekwoord in gedachten moeten we naar dit wetsvoorstel kijken voor de invoeringswet van het Europees Openbaar Ministerie. De gelegenheid voor diefstal en fraude met EU-middelen wordt immers ruimschoots door het Europese miljarden-herverdeelmechanisme geschapen en op haar beurt gevoed door dit kabinet Rutte met ons belastinggeld.

Vrz,

de overname van de gemeentelijke landbouwschool van Wageningen in 1876 door de overheid was het begin van Rijkslandbouw onderwijs.
Het was de eerste stap van samenwerking tussen boeren, wetenschap en onderwijs met als resultaat: een agrarische sector die zich ontwikkelde tot internationaal topniveau én een gemeentelijke landbouwschool die uitgroeide tot een universiteit met wereldfaam.

Voorzitter,
Vooropgesteld, de PVV wil deze wet controversieel verklaren nu het niet gepast is dat een demissionair kabinet een zo verstrekkend wetsvoorstel indient wat de grondrechten van onze burgers ernstig inperkt. Derhalve zou dit wetsvoorstel vandaag dan ook niet behandeld moeten worden.