Nederland weer van ons

Nederland Weer Van Ons

 

Fractieleden

1. Marjolein Faber

Marjolein Faber
Fractievoorzitter P.V.V. Eerste Kamer. Eerste Kamer

Marjolein Faber is op 7 juni 2011 geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer voor de PVV. In de Eerste Kamerfractie van de PVV is zij fractie voorzitter, woordvoerder Buitenlandse Zaken, woordvoerder Europese zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. Marjolein is tevens fractievoorzitter van de PVV fractie in de Staten van Gelderland.

Mail Marjolein!

2. Gom van Strien

Gom van Strien
Vice Fractievoorzitter P.V.V. Eerste Kamer

Gom van Strien is sinds 7 juni 2011 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Gom is voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor de Verzoekschriften.
Hij is woordvoerder Financiën.

Mail Gom!

3. René Dercksen

Rene Dercksen
Fractielid P.V.V. Eerste Kamer

Rene Dercksen is sinds 9 juni 2015 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Rene is woordvoerder Economische zaken
Rene is tevens fractievoorzitter van de PVV fractie in de Staten van Utrecht.

4. Gabriëlle Popken

Gabriëlle Popken
Fractielid P.V.V. Eerste Kamer

Gabriëlle Popken is sinds 7 juni 2011 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Gabriëlle is woordvoerder Immigratie & Asiel/JBZ Raad en Koninkrijksrelaties

Mail Gabriëlle!

5. Gidi Markuszower

Gidi Markuszower
Fractielid P.V.V. Eerste Kamer

Gidi Markuszower is sinds 9 juni 2015 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Gidi is woordvoerder Veiligheid en Justitie.
Gidi is voorzitter van de vaste commissie Immigratie en Asiel/JBZ Raad

6. Danai van Weerdenburg

Danai van Weerdenburg
Fractielid P.V.V. Eerste Kamer

Danai van Weerdenburg is sinds 9 juni 2015 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Danai is woordvoerder Immigratie & Asiel/JBZ Raad en Koninkrijksrelaties, Binnenlandse zaken en Algemene zaken

7. Kees Kok

Kees Kok
Fractielid P.V.V. Eerste Kamer

Kees Kok is sinds 2 oktober 2012 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Kees is woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Kees is vicevoorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken.

8. Alexander Kops

Alexander Kops
Fractiesecretaris P.V.V. Eerste Kamer

Alexander Kops is sinds 8 juli 2014 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Alexander is woordvoerder Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

9. Alexander van Hattem

Alexander van Hattem
Fractielid P.V.V. Eerste Kamer

Alexander van Hattem is sinds 9 juni 2015 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.
Alexander is woordvoerder Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening.
Alexander is tevens fractievoorzitter in de Staten van Noord-Brabant.