Logo PVV Eerste Kamer

groepsfoto

groepsfoto

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.

Bijdrage van Marjolein Faber

Vrz,

het voorliggende wetsvoorstel voorziet in een uitbreiding van de rechtsbevoegdheid van het  internationaal Strafhof. Dit betreft oorlogsmisdrijven in geval van een niet internationaal gewapend conflict en in het bijzonder de definitie van het misdrijf agressie.

dinsdag, 21 juni 2016 09:50

Beleidsdebat BES-eilanden

Bijdrage van Kees Kok

Voorzitter,

In mijn bijdrage vandaag wil ik me met name richten op de evaluaties van de nieuwe staatkundige structuur van de BES eilanden na 10-10-2010. En in het bijzonder op de kabinetsreactie met betrekking tot het rapport van de commissie Spies. Het lijkt me zinnig ook terug te grijpen op het eerder op 4 juni 2013 in deze kamer gevoerde beleidsdebat inzake de “Toekomst van het Koninkrijk”. Tenslotte zal ik een korte beschouwing wijden aan de positie van de landen binnen het Koninkrijk na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen.

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter.
De PVV-fractie heeft met vertwijfeling kennis genomen van het wetsvoorstel dat vandaag voor ligt. Die vertwijfeling komt doordat het wetsvoorstel zó ontzettend is verzwakt in de hoop haar door de Eerste Kamer te loodsen, dat het voor mijn partij nog nauwelijks herkenbaar is.

dinsdag, 31 mei 2016 14:53

Internationale veiligheid

Inbreng door Marjolein Faber

Vrz,

de wereld wordt geteisterd door terroristische aanslagen. Alleen al vanaf 11 september 2001 gaat het om tienduizenden terroristische aanslagen waarbij honderdduizenden doden en gewonden zijn gevallen. Dit alles gedreven door, wat sommigen noemen de religie van de vrede.
Vrz, ik heb het over de veroveringsideologie, de islam.

dinsdag, 24 mei 2016 16:57

Debat verbeterde premieregeling

Bijdrage van Kees Kok

Voorzitter,

Sinds eind 2013 is de toenemend lage rente een steeds groter probleem geworden voor de pensioenfondsen en hun deelnemers. Het besluit van de ECB baas Draghi om maandelijks zo’n 60 miljard uit het raam te gooien en tegelijkertijd de rente naar nul te schroeven, heeft de pensioenfondsen nog sterker onder water gedrukt. Onder de titel van “kwantitatieve verruiming” is door deze kamikazepiloot/illusionist (ik citeer slechts) gratis geld gecreëerd om de inflatie en de economie aan te jagen. “Whatever it takes” was zijn motto, tot en met het opkopen van probleemleningen van banken aan toe. Zelfs gratis iedereen 1000 euro geven (niet te verwarren met die andere 1000 van Rutte) wordt niet uitgesloten.  Allemaal wilde acties en ook nog op kosten van de Noordelijke landen en in dit geval de pensioendeelnemers.

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter. Vandaag spreken wij over energieprestatievergoedingsovereenkomsten tussen verhuurders en huurders. Kort gezegd in gewone mensen-taal: door duurzame renovatie van huurwoningen moeten de energiekosten naar nul gaan en huurders betalen geen energierekening aan een energiebedrijf meer maar in plaats daarvan een vergoeding aan hun verhuurder.